DPS.AG-230.02.2023 – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach w roku 2024”

https://bip.milicz-powiat.pl/a,19937,dpsag-230022023-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-pod-nazwa-sukcesywna-dostawa-artyku.html

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-db76df35-89c4-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Termin składania ofert: do dnia 4.12.20213 do godz. 14:00

Termin otwarcia ofert: 4.12.2023 godz. 14:15

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualne przetargi, Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.