Koszt utrzymania mieszkańca

Zarządzenie Starosty Milickiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach w 2017 roku

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca – 2017r.

Zarządzenie Starosty Milickiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach w 2016 roku

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca -2016r.

Zarządzenie Starosty Milickiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach w 2015 roku

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca-2015r.