Mieszkańcy

Zamieszkujące w DPS osoby to mężczyźni i kobiety o zróżnicowanym stanie zdrowia. Aktualnie w Domu zamieszkuje 91 mężczyzn i 61 kobiet. Najmłodszy mieszkaniec Domu ma 29 lat, a najstarszy 89 lat.

Osoby zamieszkujące nasz Dom mają do dyspozycji zespół pomieszczeń usługowych tj. kuchnia, stołówka, pralnia, świetlica, klub oraz bogate wyposażenie w sprzęt sportowy i rekreacyjny.

Dom zapewnia swoim mieszkańcom realizację potrzeb religijnych, kulturalnych i duchowych.

Dla zapewnienia warunków wypełnienia potrzeb religijnych w Domu dwa razy w tygodniu przychodzi ksiądz, który organizuje wspólne modlitwy z mieszkańcami.