Kontakt

Dane teleadresowe

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KROŚNICE
ULICA KWIATOWA 9
56-320 KROŚNICE
Adres email: sekretariat@dpskrosnice.pl

obrazek budynek administracji

TELEFONY

SEKRETARIAT

(071)-38-46-469
(071)-38-46-105

(071) 38-46-638

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

iod@dpskrosnice.pl
(071)-38-46-469 wew. 44

NUMERY WEWNĘTRZNE

41- Główna Księgowa
42- Księgowość
44- Kadry/Płace
49- pracownik socjalny
65- pracownik socjalny
48- dyżurka pielęgniarska nr 1
50- dyżurka pielęgniarska nr 2
52- Terapia