Personel

 

Nasz Dom specjalizuje się w opiece nad osobami przewlekle i psychicznie chorymi. Bardzo duża wagę przywiązujemy do zapewnienia naszym mieszkańcom jak najlepszej opieki medycznej i rehabilitacji.

Opiekę medyczna zapewnia Praktyka Lekarska Andrzej Krężlewicz z Krośnic. Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są na miejscu w gabinetach: fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii.

Duży nacisk kładziemy na aktywizacje mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości udziału w terapii zajęciowej mieszkańcom. Organizujemy dla mieszkańców turnusy rehabilitacyjne w miejscowościach uzdrowiskowych.

Zespół Opiekuńczo- terapeutyczny

Zadaniem zespołu jest:

  • Sprawowanie bezpośredniej opieki nad mieszkańcami
  •  Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowychtakich jak: pielęgnacja, opieka higieniczna oraz niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych
  • Opieka lekarska w szerokim zakresie dot. zdrowia fizycznego i psychicznego
  • Czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców
  •  Zapewnienie opieki terapeutycznej, organizowanie zajęć dostosowanych do stanu zdrowia i zainteresowania mieszkańców
  •  Korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych
  •  Poszanowanie godności mieszkańców.