DPS/AG-230/01/2023 – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (zakup i dystrybucja) dla celów grzewczych do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach”

https://bip.milicz-powiat.pl/a,19896,dpsag-230012023-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-pod-nazwa-kompleksowa-dostawa-gazu-.html

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.