Terapia zajęciowa

W Naszym Domu obszar aktywizacji mieszkańców koncentruje się przede wszystkim na różnorodnej terapii zajęciowej.

Pomaga ona naszym podopiecznym na realizację twórczości odpowiadającej jego indywidualnym możliwością i uzdolnieniom.

terapia zajeciowa

Terapia zajęciowa

Nasz Dom proponuje mieszkańcom trzy formy terapii: terapia pracą, ruchem i rozrywką.
Prowadzone są następujące rodzaje zajęć:
 • Rozrywki umysłowe (m.in. konkursy tematyczne, gry, zabawy stolikowe)
 • Robótki ręczne (m.in. wyszywanie, szydełkowanie)
 • Rękodzieło (m.in. gobeliny, wyroby z masy solnej i papierowej)
 • Prace porządkowe – ogrodnicze na terenie Domu
 • Spacery z grupą
 • Zajęcia kulinarne
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia rekreacyjne i umuzykalniające ( m.in. trening autogenny)
Imprezy kulturalno – oświatowe:
 • występy okolicznościowe
 • spartakiady sportowe
 • zabawy taneczne
 • ogniska
 • wieczornice
 • wyjazdy integracyjne do innych Domów
 • biblioterapia
 • pogadanki tematyczne