INFORMACJA O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Zamawiający zawiadamia o zamiarze udzielenia zamówienia na usługę kompleksową obejmującą zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach z wolnej ręki dla Tauron Sprzedaż sp. z o.o.; na podstawie art. 214§1.6 ustawy prawo zamówień publicznych Dz.U. 2021 poz. 1129

Opublikowano Zapytania ofertowe | Możliwość komentowania INFORMACJA O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI została wyłączona

Informacja z otwarcia ofert

Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach informuje że w prowadzonym postępowaniu na usługę kompleksową obejmującą zakup i dystrybucję energii elektrycznej do dnia 03 października 2022 godz. 09:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Opublikowano Zapytania ofertowe | Możliwość komentowania Informacja z otwarcia ofert została wyłączona